அன்பரசி படையணி சிறப்புக் கட்டளையாளர் லெப்.கேணல் மதனா | Lt. Col. Mathana

177 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
27 Apr 2021

⁣அன்பரசி படையணியின் முதலவது ⁣சிறப்புக் கட்டளையாளர் ⁣இள பேரரைய⁣ர்(லெப்.கேணல்) மதனா அவர்களின் வரலாறு. ⁣இக்கட்டளையாளரின் பெயரில் பின்னாளில் உதயமானது "மதனா படையணி".

இதில் வரும் ச⁣ப்தகி என்பவள் ஒரு தமிழினத் துரோகி ஆவாள். கருணாவோடு கூட்டுச் சேர்ந்து தமிழரை அழித்தவள். ⁣இவளுக்குப் பின்னாளில் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next