கேணல் கிட்டு மற்றும் சிங்கள தலைவர்களுடனான சந்திப்பு - Kittu and Sinhalese Leaders Meeting

341 Views
Kishok26
Kishok26
20 Sep 2020

⁣⁣கேணல் கிட்டு மற்றும் சிங்கள தலைவர்கள் ⁣படையினர் ஒப்படைப்பு தொடர்பான கலந்துரையாடல் - ⁣Kittu and Sinhalese leaders meeting to discuss Army soldiers exchange.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next