23-05-2007 நெடுந்தீவு மின்னலடி தாக்குதல் | Chiruthiivu lightning attack

159 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
27 Mar 2021

⁣சேரன் ஈரூடக தாக்குதலணி⁣யினர்.

⁣00:10 இல் நடுவில் கறுப்பு நிற ரி-சேட்டுடன் அமர்ந்திருப்பவர்தான் யாழ் மாவட்ட கடற்புலிகளின் பொறுப்பாளர் அருணன் மாஸ்டர்.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next