பிரிகேடியர் மணிவண்ணன் | கிட்டு பீரங்கிப் படையணி | சேணேவி | தெறோச்சி

277 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
18 Jul 2021

⁣சேணேவி = Artillery
தெறோச்சி = Howitzer

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next