வாராந்த அரசியல் கணோட்டம் | Sri Lanka blocks foreign aid to displaced tamils in vanni P-1

37 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
01 May 2021

⁣வன்னியில் இடம்பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கான வெளிநாட்டு உதவிகளை சிங்கள அரசு தடுக்கிறது.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next