விடுதலைப்புலிகள் என குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 2000 தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் நிழற்படங்கள்| ஆண்-பெண்

158 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
08 Apr 2022

Till 13:42 - Tamil Tiger ⁣women suspected
After that men suspects.

--------------------------------------
⁣Photographs of Tamils with dog-tag imprisoned at undisclosed torture camps in Sri Lanka.
---------------------------------------


⁣இவர்கள் இரண்டாயிரம் பேரும் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தால் நிழற்படமெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆவர்.These rare images emerging from Sri Lanka show the forgotten storey of Tamils who are dog-tagged and arrested by Sri Lankan Military Officers for interrogations as possible suspects of Tamil Tigers. Sri Lankan government has claimed that they have arrested more than 10,000 suspects but ICRC has only access to 2,000 of them. None of these suspects were produced in courts and don't have access to any legal support & effectively in illegal imprisonment.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next