துயிலறைக்காவியம் | கப்டன் இளஞ்சுடர்

51 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
07 May 2021

⁣கொச்சரையர்(கப்டன்) இளஞ்சுடர்..

⁣தமிழீழத் தொலைக்காட்சியில் போராட்டத்தில் மாண்டுபோன மாவீரர்களைப் பற்றிய ''துயிலறைக்காவியம்’ நிகழ்ச்சி இசைப்பிரியாவின் குரலில்தான் வழங்கப்பட்டது. ⁣இந்த நிகழ்ச்சி, இன்றும் பலரின் நினைவுகளை விட்டு அகலாத ஒன்று.I DONT HAVE THE FULL VERSION.


USE A GOOD VIDEO CROPPER TO CROP THIS VIDEO WITHOUT GETTING WATERMARK

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next