தேசத்தின் குயிலொன்று - theesaththin kuyilonru | ஈழப்பாடகன் எஸ் ஜி சாந்தன் | SG santhan

123 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
02 May 2021

⁣போர் பாடிய குயில்.....

ஈழப் புரட்சிப் பாடகர்களில் ஒருவரான எஸ் ஜி சாந்தன் அவர்களுக்காக பாடப்பட்ட பாடலாகும். ⁣இவருடை மகன்களில் இருவர் மாவீரர்கள் ஆவர், அவர்களுள் ஒருவர் கடற்கரும்புலி ஆவார்.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next