ஜெகத் கஸ்பாரின் காலம் கடந்த தேசியத் தலைவர் பற்றிய ஞானம்

130 Views
Vijasan
Vijasan
01 Dec 2020

⁣ஈழம்- செத்த பிறகும் ரத்தம் கறக்கிறார் ஜெகத் கஸ்பார் !!

https://www.vinavu.com/2009/11..../16/father-jegath-ga

Show more

1 Comments Sort By
தமிழன்
தமிழன் 2 years ago

கஸ்பார் ஒரு துரோகி என்று கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையா? @Vijasan

0 0 Reply
Show more

Up next