ஒக் 20, 1995 கொலன்னாவை எண்ணெய் குதம் மீதான மறைமுகக் கரும்புலிகளின் தாக்குதல்

275 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
16 May 2021

⁣ Attack on Colombo Oil Tanks..


-----------------------------------------------------
Tamil Eelam De-facto military ⁣⁣LTTE's Undercover Black Tigers(UBT) attacked a major oil storage facility in the Sri Lankan capital of Colombo early on Friday (20/10), moments before three powerful explosions rocked the site, causing a major fire. A second attack on another oil depot created havoc. Explosions set oil storage tanks ablaze and a shroud of black oily smoke hovered over the city. At least 25 people were killed in battles at the two sites between the LTTE and government forces. Two of five huge storage tanks containing diesel and kerosene were ablaze at the main Kolonnawa storage depot outside Colombo, while a fire burned out of control at the smaller Orugodawatte tanks a mile (1.6 kilometres) away

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next