ஒரு போராளியின் கேள்விகள் - One Soldiers Requests

57 Views
சோழன்
சோழன்
28 Nov 2020

⁣தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் ராதா வான்காப்பு படையணி போராளி நாயகன் அவா்கள் புலம்பெயா் தேசங்களில் வாழும் பொது அமைப்புக்களிடமும் தாயகத்தில் வாழும் எம் மக்களிடமும் அன்பாகவும் பண்பாகவும் விடுத்திருக்கும் கேள்விகள் அதை இனி மக்களாகிய நாம் எப்படி செயற்படுத்தப்போகிறோம் என்பதையும் மிக தெளிவாக கூறுயிருக்கிறாா்

Show more

0 Comments Sort By

No comments found