அற்புதம் அம்மாள் மனம் திறக்கிறார் - Arputham Ammal Opens up about 31 Years

108 Views
தமிழன்
தமிழன்
11 Jun 2021

⁣அற்புதம் அம்மாள் மனம் திறக்கிறார் - ⁣I am the mother of an innocent boy, plucked away from me 28 years back. He was 19-years then. I started running behind him, and am still running !

Show more

0 Comments Sort By

No comments found