இலங்கைக்கு சிங்களவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் பகுதி 2 | Sinhalese History of Sri Lanka

88 Views
Karikalan S
Karikalan S
17 Jan 2020

இலங்கைக்கு சிங்களவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்பதை இலங்கையின் பௌத்த புனித நூலான மகாவம்சத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு உங்களுக்காக கதைகளாக மாற்றப்பட்டு கூறப்படுகிறது

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next