ராதா வான்காப்பு படையணி - நிராஜ் டேவிட் - Ratha Air Defence Force - Niraj David

415 Views
தமிழன்
தமிழன்
19 Jun 2023

⁣ராதா வான் காப்பு படையணி தொகுப்பு - நிராஜ் டேவிட் - Ratha Air Defence Force - Niraj David Radha

⁣தேர்தல்களுக்காகவும் தூக்கி வீசப்படும் எலும்பு துண்டுகளுக்காகவும் இல்லாத பெருமைகளை உருவாக்கி கொண்டாடப்படும் தலைவர் அவர் இல்லை.... எண்ணற்ற சாதனைகளையும் வலிகளையும் மன அழுத்தங்களையும் தன் புன்சிரிப்பிற்குள் அடக்கியாண்ட தமிழினத்திற்கு மீண்டும் கிடைக்காத பொக்கிஷம் அவர். #தேசியத்தலைவர்

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next