தியாகங்கள் வீழ்வதுமில்லை | Thiyakangkal viizhvathumillai | New eelam song 2022

182 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
22 Dec 2022

⁣⁣தியாகங்கள் வீழ்வதுமில்லை யாகங்கள் அழிவதுமில்லை


⁣தாயக இசையமைப்பாளன் முகிலரசனின் இசையில் கவிஞர் அகரப்பாவலனின் வரிகளில் சாதனா (⁣புலம்பெயர் வாழ்) பாடிய பாடல்.

Show more

2 Comments Sort By
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 4 months ago

ஆனால் அந்த தானா உச்சரிப்பும் ழான உச்சரிப்பும் அறவே இல்லை. இந்தியாக்காரர் மாதிரி உச்சரித்திருக்கிறார். படுமோசம்.

1 0 Reply
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 11 months ago

அந்த மாதிரிப் பாடல்... அவங்கட காலத்திலை வந்தது மாதிரியான இசையும் வரிகளும் குரலும்

1 0 Reply
Show more

Up next