தேசத்தின் புயல்கள் - கரும்புலிகள் நாள் - Black Tigers Day

301 Views
தமிழன்
தமிழன்
03 Jul 2023

⁣திரிக்கு நீங்களோ வெடிகுண்டு-உமை இழந்தபின் இருக்கிறோம் இடியுண்டு.

தேசத்தின் புயல்கள்....🔥🔥
நினைவுகளோடு தமிழீழம்

#யூலை05
#கரும்புலிகள்_நாள்
#உயிராயுதம்
#கரும்புலி_கப்டன்_மில்லர்
#கடற்கரும்புலிகள்
#மேஜர்_காந்தரூபன்
#கப்டன்_வினோத்
#கப்டன்_கொலின்ஸ்
#முகமறியா_கரும்புலிகள்
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#பெண்கடற்கரும்புலி_கப்டன்_அங்கயற்கண்ணி
#பெண்தரைக்கரும்புலி_மேஜர்_யாழினி
#வான்கரும்புலிகள்
#கேணல்_ரூபன்
#லெப்_கேணல்_சிரித்திரன்
#அறிவோம்_தமிழீழம்
#உயிராயுதம்2023
#BlackTigersDay2023
#கரும்புலிகள்_நாள்2023
#தமிழீழ_விடுதலைப்புலிகள்

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next