தலைவர் மற்றும் ஜெயந்தன் படையணி சந்திப்பு நிகழ்வு - Leader and Jeyanthan Regiment Farewell Event

2,295 Views
தமிழன்
தமிழன்
29 Jan 2022

⁣தலைவர் மற்றும் ஜெயந்தன் படையணி சந்திப்பு நிகழ்வு - Leader and Jeyanthan Regiment Event

Show more

1 Comments Sort By
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 2 years ago

⁣இவ்வுரையானது 2002 ஆம் ஆண்டு வடதமிழீழத்தில் இருந்து தெந்தமிழீழம் செல்ல இருந்த மட்டக்களப்பு போராளிகள் நடுவில் ⁣தலைவர் ஆற்றிய உரை.

2 0 Reply
Show more

Up next