கட்டுநாயக்கா விமானப் படைத்தளத் தாக்குதல் ஜூலை 24, 2001

109 Views
Vijasan
Vijasan
24 Jul 2020

⁣கட்டுநாயக்கா விமானப் படைத்தளத் தாக்குதல் ஜூலை 24, 2001-⁣ katunayake airport attack

Show more


0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments