British Water Jet Captured By LTTE - கடற்புலிகளால் கைப்பற்றப்பட்ட இங்கிலாந்து நீரூந்துவிசைப்படகு

243 Views
Kishok26
Kishok26
12 Aug 2021

⁣கடற்புலிகளால் கைப்பற்றப்பட்ட இங்கிலாந்து நீரூந்துவிசைப்படகு.
கடற்புலிகளின் அப்போதைய துணைத்தளபதி பிருந்தன் மாஸ்ரர் மற்றும் கடற்புலிப்போராளிகளுடன் படகு பரிசோதிக்கப்படும் அரிய காணொளி.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next