26 Dec 2007 | கடற்புலிகளின் நெடுந்தீவுத் தாக்குதல் | Sea tigers Attack Neduntheevu

152 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
27 Apr 2021

⁣4 கடற்கரும்புலிகளால் சிங்களத்தின் 1 டோறா மூழ்கடிக்கப்பட மேலும் 2 சேதமாக்கப்ப்ட்டது.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next