20-02-2009 | ⁣உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்தின் கட்டடம் மீதான வான்கரும்புலித் தாக்குதல்

213 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
11 May 2022

⁣அந்த பாரிய ஒளிக்கீற்று கேணல் ரூபன் அண்ணாவின் கரும்புலி வானூர்தி உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்தின் கட்டடத்தின் 12ஆவது மாடியில் மோதி வெடிக்கும் நிகழ்வு ஆகும்.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next