20-02-2009 | ⁣நீர்கொழும்பில் வான்கரும்புலி வானூர்திகளை இலக்குவைத்து சிங்களவரின் வான்காப்புச் சூடு

37 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
11 May 2022

⁣சரியான வான்காப்பு பயிற்சியின்மையால் சிங்கள படைத்துறையின் வான்காப்பு படைவீரர்கள் கன்னாபின்னாவென்று வான்நோக்கி தடங்காட்டி சன்னங்களால் அச்சத்தில் சுடுவதை நோக்குக.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next