1991|⁣ ஆகாய கடல்வெளி நடவடிக்கை| காப்பூர்திகள்| Operation Aakaya Kadal Veli | ஆனையிறவுச் சமர்

413 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
19 Nov 2021

⁣இதற்குள் புலிகளின் இடிவாருவக(bulldozer) காப்பூர்தி & உழுபொறி காப்பூர்தி ஆக்கியவற்றின் காட்சியும் உள்ளது.

One more video: ⁣https://eelam.tv/watch/%E0%AE%....86%E0%AE%95-%E0%AE%A


.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next