ராஜீவ்காந்தியை விடுதலைப் புலிகள் கொலை செய்யவில்லை - LTTE did not assassinate Rajiv Gandhi

108 Views
Eelathamilan Jeevan

Original Video: ⁣https://www.youtube.com/watch?v=kwGMnHkkAAo

⁣⁣ராஜீவ்காந்தியை விடுதலைப் புலிகள் கொலை செய்யவில்லை - LTTE did not assassinate Rajiv Gandhi

⁣1986 ராஜிவ் காந்தி மீது துப்பாக்கிப் பிரயோகம்.
⁣Prime Minister Rajiv Gandhi and other top Indian officials escaped unscathed from an apparent assassination attempted.
ராஜீவ் காந்தியின் பேசப்படாத வரலாறு

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next