முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணில் குருதியில் தோய்ந்த நினைவுகளோடு.

81 Views
Kishok26
Kishok26
16 May 2022

இசை..ஸ்ரீ நிர்மலன்
வரிகள்..பிரபாஅன்பு
பாடியவர்..கனிஷா பாலகுமரன்
வழங்குபவர்..கபிலன்.

Show more

1 Comments Sort By
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 1 year ago

Move this to mullivaaikkal genocide - sub category, not in maveerar

0 0 Reply
Show more

Up next