பெண்புலிகள் தகரி ஓட்டும் காட்சி | Tamil Tiger Women Tank Riding scene

564 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
18 Oct 2022

Tank: T-55 MBT/ ⁣வகை-55 முதன்மைச் சமர் தகரி

Very impt. video in our history. Save it for future

⁣விடுதலைப் புலிகளால் இறுதிப்போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட கவசவூர்திகள் - ஆவணம்: ⁣https://yarl.com/forum3/topic/....256696-%E0%AE%B5%E0%.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next