தாயுமானவன் எங்கள் தலைவன்.

186 Views
Kishok26
Kishok26
28 Jan 2022

⁣போய்ட்டுவாறன் பிள்ளையள். இருங்கோ பிள்ளையள். அந்த முகம் தாயின் முகம் இதனால் தாயுமானவன் எங்கள் தலைவன் என்கிறோம்.🥺🥺🥺🙏

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next