நான் உயிருக்கு உயிராய் நேசித்த | Naan uyirukku uyiraay neesiththa| தலைவரின் கூற்றுகளின் பாடல் |

396 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
23 May 2022

⁣பாடியவர்: எஸ் முரளி, 2009<
⁣இப்பாடலானது தலைவரின் நெஞ்சில் இருந்து பிறந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் பாடலாக்கப்பட்டது ஆகும். அதாவது தலைவரின் கூற்றுக்கள் பாடலுருப் பெற்ற போது...

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next