தியாகங்கள் வீழ்வதுமில்லை | Thiyakangkal viizhvathumillai | New eelam song 2022

70 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
22 Dec 2022

⁣⁣தியாகங்கள் வீழ்வதுமில்லை யாகங்கள் அழிவதுமில்லை


⁣தாயக இசையமைப்பாளன் முகிலரசனின் இசையில் கவிஞர் அகரப்பாவலனின் வரிகளில் சாதனா பாடிய பாடல்.

Show more

1 Comments Sort By
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 3 months ago

அந்த மாதிரிப் பாடல்... அவங்கட காலத்திலை வந்தது மாதிரியான இசையும் வரிகளும் குரலும்

0 0 Reply
Show more

Up next