தாயக நிலவரம் | ⁣சிங்கள படை⁣த்துறைக்கு பலத்த உயிரிழப்பு

19 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
01 May 2021

⁣நவம்பர் 2008 இல் வன்னி முன்னரங்க நிலைகளில் சிங்கள படை⁣த்துறை பலத்த உயிரிழப்புகளை சந்தித்தது.


⁣Sri Lankan Army suffers heavy casualties at the Vanni frontlines Nov 2008

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next