பா.நடேசன் அவர்களின் பொங்கு தமிழ் உரை | P.Nadesan's Speech for Pongku Tamil

104 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
02 May 2021

⁣பா.நடேசன் - முன்னாள் காவற்றுறை பொறுப்பாளர் மற்றும் கடைசி அரசியற்றுறை பொறுப்பாளர்.


'⁣வெள்ளைக் கொடி'(White Flag incident)யோடு சரணடைந்த போது ஐநா போர் விதிகளுக்கு எதிராக ⁣எரியூட்டப்பட்டு ⁣சுட்டுக் கொல்லப்ப⁣⁣ட்டார்.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next