சூரன் கவச அணி | புலிகளின் வகை-55 ஏஎம்2 தகரி | LTTE T-55 AM2 Main Battle Tank | Suuran Armoured Team

497 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
07 Apr 2022

(This video does not have any sound)

⁣சமர்க்களம்: நான்காம் ஈழப்போரில் ஏதோ ஒரு சமர்க்களம்
⁣அங்கு ⁣முன்னேறுபவர்கள் புலிவீரர்களே!

⁣விடுதலைப் புலிகளால் இறுதிப்போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட கவசவூர்திகள் : ⁣https://yarl.com/forum3/topic/....256696-%E0%AE%B5%E0%.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next