தமிழீழ தேசிய கொடி பாடல் - Tamil Eelam National Flag Song

978 Views
YarlSathees
YarlSathees
15 Jun 2021

Tamileelam National Flag Song

Show more

1 Comments Sort By
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 1 year ago

"தேசியப் பண் ஆக்கப்படாத நிலையில், எமது கொடி வணக்கப் பாடலையே தேசியப் பண்ணுக்கு மாற்றாக நாம் பயன்படுத்தி வருகின்றோம்"
--> தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அரசியல்துறையினர், 2005

0 0 Reply
Show more

Up next