தமிழீழ அரசு உட்கட்டமைப்பு - Tamil Eelam Government Formation

254 Views
Kishok26
Kishok26
09 Aug 2021

⁣தமிழீழம் அரசாக பரிணமிக்கும்போது அங்கு தோற்றங்கொள்ளும் அடிப்படை கட்டுமான அலகுகள் எவ்வாறு இயங்கவேண்டும்.
தமிழீழ நிர்வாகசேவேயின் தொடக்கம்.
விளக்குகிறார் தேசத்தின் குரல்.
அரிய காணொளி.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next