தலைவனைச் சூழ 120 கரும்புலிகள் நிற்கும் அரிய காட்சி

466 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
18 May 2021

⁣தேசியத் தலைவருடன் 120 கரும்புலிகள் ஒன்றாக நிற்கும் அரிய காட்சி.:-
நிரை- —— = 12 பேர்
வரிசை- | = 10 பேர்

12x10=120 தடைநீக்கிகள்

More info: ⁣
⁣https://yarl.com/forum3/topic/257508-%E0%AE%A4%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9-%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-black-tigers-self-benefaction-force-images/?do=findComment&comment=1536953

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next