தனது பிறந்த நாள் பற்றி தலைவர் அவர்கள்...

243 Views
NMBPTI
NMBPTI
25 Nov 2020

⁣உலகத்தமிழினமே எழுச்சி கொள்ளும் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் மேதகு #வே_பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்த நாளில்.....தலைவர் அவர்கள் என்ன செய்வார் என்பதை அவரே சொல்கின்றார்...???????

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next