இவர் தலைவன் தந்த விழிகள்....

185 Views
NMBPTI
NMBPTI
25 Nov 2020

⁣காட்டிலும் மழையினிலும் வாட்டிய வெய்யிலினிலும்
கடமை செய்தவரே ஊட்டிய தாயைவிட்டு
உடன்பிறந்தோர் பாசம்விட்டு
நாட்டினை காக்க சென்றீர்கள்...நாயகராகி விட்டீர்கள்....

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next