இமயத்தில் புலிக் கொடி - imayaththil pulik kodi

52 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
18 May 2021

⁣இது பண்டார வன்னியனுகாக பாடப் பட்டது அன்று.

⁣அமரர் சுவர்னலதா அவர்களின் பிறந்தநாளில் அவருடைய இனிய குரலில்
இமயத்தில் புலிக்கொடி படைத்தாய் தமிழா.....
இசை:-
தமிழ்மான இசைப் புயல் தேனிசை செல்லப்பா அவர்கள்....

Show more

0 Comments Sort By

No comments found