வீரவணக்கம் சொல்லி நாளும்நெஞ்சினுள் நாங்கள் வெடித்தோம்

242 Views
Sakeelan
Sakeelan
10 Mar 2023

⁣தாயக இசையாளன் முகிலரசனின் இசையில், உணர்வுக்கவிஞர் ஈழப்பிரியனின் வரிகளில் சயானா பாடிய மாவீரர் பாடல்.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found