வேத்துச்சேனை கிராமத்தில் பொதுமக்கள் பொலிசார் இடையே முறுகல் நடந்தது எனன?

32 Views
SOLT
SOLT
13 Jul 2020

⁣வெல்லாவெளி வேத்துச்சேனை கிராமத்தில் - பொதுமக்கள் - பொலிசார் - தேரர் இடையே முறுகல் நீதிமன்றம் தடையுத்தரவு நடந்தது என்ன?

Show more

0 Comments Sort By

No comments found