மக்களை பணையக் கைதிகளாக பயன்படுத்தினர் சிங்களக் கடற்படை - கடற்புலி புலவர்

30 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
23 Mar 2021

⁣The Sinhalese navy used Tamil peoples as hostages in their supply ship.

Statement: Former sea tigers officer 'Pulavar'

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments