புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்த யூதர்களால் இஸ்ரேல் உருவானது.!? அது போல ஈழம் அமையும்.!! பெ. மணியரசன் பேட்டி

1,382 Views
Cholan
Cholan
18 May 2020

புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்த யூதர்களால் இஸ்ரேல் உருவானது.!? அது போல ஈழம் அமையும்.!! பெ. மணியரசன் பேட்டி

Interviewed By Zhagaram Voice

Show more


0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments