பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் அனல் பறக்கும் உரை - Shanakiyan Rajaputhiran Speech

43 Views
Cholan
Cholan
05 Dec 2020

⁣சற்று முன்னர் பாராளுமன்றில் காரசாரமான விவாதம் !!!
⁣ தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்

⁣ இன்று பாராளுமன்றில் மும்மொழிகளிலும் காரசாரமான விவதாத்தில் !!!!

⁣Shanakiyan Rajaputhiran Speech

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments

Up next