பச்சை வயலே பனங்கடல் வெளியே - Pachchai Vayale Panangkadal Veliye

38 Views
தமிழன்
தமிழன்
09 Dec 2022

⁣பச்சை வயலே பனங்கடல் வெளியே - Pachchai Vayale Panangkadal Veliye

Show more

1 Comments Sort By
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 2 months ago

It's a black Tiger song.

1 0 Reply
தமிழன்
தமிழன் 2 months ago

It's not.

0 1 Reply
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 2 months ago

@தமிழன் : Listen to the lyrics properly.

2 0 Reply
தமிழன்
தமிழன் 2 months ago

@Nanni Chozhan: updated it now

0 0 Reply
தமிழன்
தமிழன் 2 months ago

Thanks

0 0 Reply
Show more