தியாகங்கள் வீழ்வதுமில்லை யாகங்கள் அழிவதுமில்லைமாவீரர் வாழ்வை எண்ணிப்பார் ......... சாதனா-சுவிஸ்

34 Views
Sakeelan
Sakeelan
10 Mar 2023

⁣தயாக இசையாளன் முகிலரசனின் இசையில் கவிஞர் அகரப்பாவலனின் வரிகளில் சாதனா பாடிய பாடல்

Show more

1 Comments Sort By
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 1 year ago

move this to songs

0 0 Reply
Show more