தென்னம் கீற்றில் தென்றல் வந்து மோதும் ....

149 Views
Nitharsan
Nitharsan
10 May 2020

தமிழீழத்தின் காதலர் தமிழீழ விடுதலைக்காக ஆயுதமேந்திய போது - தென்னம் கீற்றில் தென்றல் வந்து மோதும் என் தேசம் எங்கும் குண்டு வந்து வீழும்

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments