தரிசனம் - பாகம் 1

157 Views
PhoenixTNG
PhoenixTNG
20 Dec 2022

⁣தரிசனம் - பாகம் 1

1. ⁣யாழ் கோட்டை கைப்பேற்றல்
2. மாவீரர்நாள் 1990
3. தமிழீழத் தேசியத் தலைவரின் மாவீரர்நாள் உரை


Tharisanam - Part 1


1. Capture of the Jaffna fort
2. Maveerarnaal 1990
3. National leaders Maveerarnaal speech

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next