.... -தமிழீழ தேசியத் தலைவர்-

16 Views
NMBPT
NMBPT
10 Jan 2021

⁣இறந்து போனவர்களின் அமைதியையே கெடுப்பவர்கள்...
இறவாதோருக்கு நிம்மதியை கொடுப்பார்களென
நான் கருதவில்லை....
-தமிழீழ தேசியத் தலைவர்-

Show more


0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments