தமிழீழத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர்நாள் நிகழ்வு ஒன்று.

160 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
06 Jun 2021

⁣இதுதான் மாவீரர் ⁣திருவுருவப் படங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ⁣கொட்டகை. மாவீர⁣ர் வாரத்தின்போது தெருக்களில் வைக்கப்படும். ⁣தொடக்க நாளில் மாவீரர் பெற்றோர்களில் ஒருவர் வந்து குத்துவிளக்கினை ஏற்றி வைத்து நிகழ்வினைத் தொடங்குவர்.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next