சூரியகதிர் நடவடிக்கை 1995 - Operation Suriyakathir 1995

71 Views
Kishok26
Kishok26
25 Sep 2020

⁣Very Rare Video With Live Sound.. (சூரியகதிர் 1995)


யாழ்பாணத்தில் இருந்து 5,00,000 தமிழர்கள் பாரம்பரிய வாழ்விடத்தை, சொத்துக்களை விட்டு அப்படியே தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளோடு யாழ்பாணத்தில் இருந்து வெளியேறிய நிகழ்வு😔....

Show more


0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments